Uw elektrische gereedschap keuren volgens de NEN 3140 norm. Voorkom problemen en voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit met een NEN 3140 keuring van uw machines.

Veilig werken
Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrische gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. De nen certificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester nen 3140.

Keuringsstickers
Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen een keuringssticker die vermeld tot wanneer de gereedschap keuring geldig is.

Ook ontvangt u een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN3140 keuring.

NEN certificaat
Het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. 

Als uw elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn. Een prettig idee voor u en uw personeel. Ook voorkomt het problemen met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Keuringscertificaat
Ieder gekeurd apparaat krijgt dus een keuringscertificaat waarop in detail de bevindingen van de keurmeester genoteerd. Datum en handtekening ontbreken natuurlijk niet.

 
E-mailen
Bellen
Instagram