Één van de belangrijkste inspecties die wij uitvoeren is die van uw installatie.U wilt bijvoorbeeld een keuring betreffende de gebouw gebonden installatie die u gebruikt ? Wilt u dat de gebruikers van de installatie geen enkel risico lopen ? 

U heeft groot gelijk ! Veiligheid gaat voor alles. NRG Keuringen kan voor u deze installatie een keuring uitvoeren tot in het kleinste detail. Één van de grootste brandoorzaken wordt gevormd door de elektrische installatie. De elektirsche installatie wordt volgens de Nederlandse Norm NEN1010 geinstalleerd maar kan na verloop van tijd door aanpassingen ten gevolge van veranderiende productieprocessen en/of bijplaatsen van machines gaan afwijken van deze norm. Tevens komt het regelmatig voor dat nieuwe installaties gebreken vertonen. Het is noodzakelijk dat de elektrische installatie (zowel de oude als de nieuwe) regelmatig gekeurd worden.

De inspectiefrequentie van de elektrische installatie is afhankelijk van een aantal factoren, de personen die de installatiegebruiken, kwaliteit van de installatie, omgeving van de installatie, mate van toezicht etc...

Met behulp van deze factoren wordt d.m.v. een punten systeem de inspectiefrequentie vastgesteld. De berekeningsmethode staat omschreven in de norm.

 

 Aanvullend op deze norm is het mogelijk de elektrische installatie te laten controleren door middel van thermografische inspectie. Hierbij zullen er thermografische fotos worden gemaakt van verschillende onderdelen van de elektrische installatie. Op eenvoudige wijze komen daarbij de (ontoelaatbare) warmtebronnen binnen de elektrische installatie aan het licht komen. Deze methode is relatief goedkoop en dient, in tegenstelling tot keuringen volgensNEN3140, uitgevoerd te worden tijdens de belasting van de elektrische installatie.


 
E-mailen
Bellen
Instagram